Hjemmebatterier blir mer og mer lønnsomt

17.10.2022

Med stadig galopperende strømpriser, store variasjoner i priser fra dag til dag og time til time, så blir det mer og mer lønnsomt å ha et hjemmebatteri.

Dersom vi først tar utgangspunktet i kun et batterisystem, så kan regnestykket se slik ut; du betaler i snitt 2 kr/kWh for å lade et 20kWh batteri på de billigste timene i døgnet, og bruker dette på de dyreste timene i døgnet hvor snittprisen kan være oppe i 4 kr/kWh. Gjør du dette hver dag, kan du spare 14 600 kr/år på strømregninga.

Tar vi med den nye nettleiemodellen med i beregningen så kan besparelsen bli enda litt høyere. Batteriet kan også hjelpe til med peak-shaving og flytte forbruket ditt til tider på døgnet når nettleien også er billigere. Jevner du ut effektoppene så kan du kanskje gå ned på et lavere kapasitetsledd eller fastledd på nettleien. Dersom du går fra for eksempel kapsitetsledd 4 (10-15kW) til kapsitetsledd 2 (2-5kW) så vil dette utgjøre en besparelse på 3 000 kr/år basert på priser fra Elvia. Tar vi med energileddet i beregningen så kan det utgjøre enda litt til. Dersom vi tar utgangspunktet i at all ladingen skjer på natt (hverdager fra 22:00 til 06:00) eller i helger og helligdager, da strømprisen ofte er lav, så kan dette gi en enda større besparelse på energileddet. Tar vi igjen utgangspunkt i priser fra Elvia så kan dette tilsvare ytterligere 456 kr/år ut ifra eksempelet vårt på 20kWh hver dag i et år.

Med dette regnestykket så kan et 20kWh batteri gi deg en besparelse på rundt 18 000 kr/år i sparte strømkostnader. Dette tilsvarer en nedbetalingstid på bare litt over 8 år dersom du investerer i en ReGRID 20 v8 som koster 149 995 kr.

Tar vi med lokalprodusert fornybar energi med i regnestykket så kan besparelsen fort se enda bedre ut. Dersom du installerer solceller så vil mye av ladinga av batteriene her være helt gratis strøm fra solproduksjon. Ved å lagre energien til senere bruk sparer du både nettleie, merverdiavgift og differansen for å eventuelt kjøpe denne strømmen tilbake dyrere senere på dagen. Dette kan være realistisk i sommerhalvåret, men ikke på vinterhalvåret i Norge. For å løse dette dilemmaet så kan du kombinere anlegget ditt med en annen energikilde, som for eksempel vindkraft på vinteren.

Dette er kun et teoretisk eksempel, dette regnestykket vil se veldig annerledes ut i realiteten. Noen dager vil være lite lønnsomme, mens andre dager vil kanskje være ekstremt lønnsomme. Det er vanskelig å si hvordan fremtidens strømpriser vil utvikle seg, men mye tyder på at vi vil oppleve perioder med veldig dyre strømpriser og store variasjoner i pris.